033-25 77 50 info@hkexpress.se

Transporter

Tillsammans med våra starka samarbetspartners har vi idag tillgång till ett distributionsnät som täcker stora delar av Sverige utöver den dagliga lokala distributionen i Västra Götaland.
Vi erbjuder både dag och nattleveranser i de flesta storleksordningar.
Vi erbjuder även specialtransporter som tex bred last, farligt gods och även radioaktivt gods.
Våra transportfordon består av budbilar, paketbilar, tunga lastbilar med eller utan släp samt trailerekipage i olika former.

HK Express

Ryssnäsgatan 6
504 64 Borås
Telefon: 
033-257750