033-25 77 50 info@hkexpress.se

Bakgrund 1991 lade Henrik Kronqvist grunden till det som idag är HK Express. Detta med en budbil som han själv körde på uppdrag av dåvarande Adena Pickos. Allt eftersom att åren gått har verksamheten utvecklats och växt till det som den är idag med många kompetenta medarbetare och mer fordon . Idag består fordonsflottan av närmare 35 fordon med allt från budbilar till lastbilar med släp.

Målsättning Vår målsättning är att erbjuda prisvärda transporttjänster med hög kvalitet. Vi tar stort ansvar för trafiksäkerheten i samhället och ska vid alla våra transportuppdrag prioritera säkerheten för chaufförer och medtrafikanter genom att:

  • Alltid använda säkerhetsbälte
  • Visa hänsyn mot oskyddade trafikanter såsom barn och cyklister.
  • Hålla hastigheten efter hastighetsbestämmelser, trafiksituation, väglag och sikt.
  • Respektera och följa kör- och vilotidsregler
  • Respektera och följa gällande viktbestämmelser för fordonet.
  • Säkra godset på ett ansvarsfullt sätt.
  • Vara sprit och drogfri och undvika att köra vid trötthet.
  • Hålla fordonet i ett trafiksäkert skick.
Ansvarsbestämmelser Alla transporter utförs enligt Alltrans 2007 och NSAB2000 (med undantag för försäkringsplikt i § 27 C3) samt de lagar och konventioner som gäller för vägtransport. Här kan du ladda ner Alltrans 2007 samt NSAB2000 som PDF. (NSAB= Nordisk Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser)

HK Express

Ryssnäsgatan 6
504 64 Borås
Telefon: 
033-257750